برگزاری جلسه گزارش عملکرد واحدهای ستادی مرکز بهداشت بم در سال 98

برگزاری جلسه گزارش عملکرد واحدهای ستادی مرکز بهداشت بم در سال 98

جلسه ارائه گزارش عملکرد واحدها با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد 


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : جلسه ی ارائه گزارش عملکرد سال 98 واحدهای ستادی اداری و بهداشتی با ریاست دکتر رجائی در اتاق کنفرانس این مرکز در تاریخ 99/2/25 برگزار شد

در این جلسه واحدها ضمن ارائه ی گزارش عملکرد یکساله ی خود به تجزیه و تحلیل شاخص های ارائه شده پرداختند همچنین نسبت به ارتقاء عملکرد هر واحد برنامه ریزی و تبادل نظر شد

در پایان دکتر رجائی از کلیه مسئولین واحدها و همکارانشان تقدیر و تشکر کرد


1399/03/03
80