« 6 - 12 خرداد » هفته ملی بدون دخانیات

« 6 - 12 خرداد » هفته ملی بدون دخانیات

زندگی بدون دخانیات ، حقی برای همه


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شعار و عناوین روز شمار هفته ملی بدون دخانیات ، اعلام شد

« محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا »

1- سه شنبه مورخ 99/3/6 " مصرف دخانیات عامل تشدید کننده بیماری کرونا ویروس "
2-    چهارشنبه مورخ 99/3/7 " ترک دخانیات یک ضرورت برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس "
3-    پنجشنبه مورخ 99/3/8 " محصولات نو پدید دخانی ، گمراه کننده و اعتیاد آور "
4-    جمعه مورخ 99/3/9 صنعت دخانیات ، تهدیدی برای سلامتی همگانی "
5-     شنبه مورخ 99/3/10 " اماکن عمومی عاری از دخانیات حقی برای همه "
6-    یکشنبه 99/3/11 " نوجوانان و جوانان ، در تیرس صنایع دخانی "
7-    دوشنبه مورخ 99/3/12 " افزایش مالیات بر محصولات دخانی، راهکار جهانی کاهش مصرف" 


1399/03/06
100