برگزاری مراسم معارفه سرپرست اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری مراسم معارفه سرپرست اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم

مراسم معارفه سرپرست اداره بازرسی دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز با حضور دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی، دکتر علی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر حراست، رئیس حوزه ریاست، مدیر روابط عمومی و کارشناسان اداره بازرسی، آقای علی قطبی نژاد به عنوان سرپرست جدید اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی بم معرفی شد.

این مراسم در حوزه ریاست دانشگاه برگزار و از زحمات دکتر رضا فروتن تقدیر شد.


1399/03/31
354