تقدیر معاون اول رییس جمهور از مدافعین سلامت در خط مقدم مبارزه با کووید 19

تقدیر معاون اول رییس جمهور از مدافعین سلامت در خط مقدم مبارزه با کووید 19

دکتر جهانگیری از تلاش بی وقفه  مدافعین سلامت در خط مقدم مبارزه با کووید 19 تقدیر کرد


در متن این تقدیر آمده است

جناب آقای دکتر نمکی 

تلاش بی وقفه جنابعالی و مدیران ارزشمند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، به ویژه کادر درمان بیمارستان ها ، پزشکان ، پرستاران و ... و عزیزان شاغل در مراکز خدمات و بهداشت ، در تاریخ کشور ماندگار است ، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم


1399/04/02
119