اعلام نظر درخصوص شیوه نامه تشویقی سطوح محیطی

اعلام نظر درخصوص شیوه نامه تشویقی سطوح محیطی

برگزاری جلسه اعلام نظر در خصوص شیوه نامه تشویقی سطوح محیطی و مدیریتی در راستای ارتقاء نرخ باروری 


این جلسه با حضور رییس دانشگاه ، معاون بهداشت ، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت و کارشناس باروری معاونت در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.


1399/04/09
28