توصیه های مهم برای استفاده صحیح از ماسک

توصیه های مهم برای استفاده صحیح از ماسک

 • دست ها را پیش از تماس با ماسک به درستی بشویید.
 • ازسالم و تمیز بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.
 • ماسک را به گونه ای روی صورت قرار دهید که بین پوست و ماسک فاصله ای نباشد.
 • بینی ، دهان و چانه خود را به طور کامل با ماسک بپوشانید.
 • پیش از برداشتن ماسک از روی صورت دست های خود را ضد عفونی کنید...


 • هنگام برداشتن ماسک ، از قسمت بند آن را از صورت خود جدا کنید.
 • درصورت تمیز و خشک بودن ماسک می توان آن را داخل کیسه پلاستیکی قرار داد و مجدد استفاده کرد.
 • هنگام بیرون آوردن ماسک از کیسه پلاستیکی آن را از قسمت بند ها گرفته و روی صورت قرار دهید.
 • پس از برداشتن ماسک دست ها را به درستی با آب و صابون بشوییدیا ضد عفونی کنید.
 • از قرار دادن ماسک زیر بینی خود داری کنید.
 • از برداشتن ماسک در محیط هایی که امکان رعایت حفظ فاصله یک متری وجود ندارد خود داری کنید.
 • از قرار دادن ماسک آلوده یا مرطوب روی صورت خود داری کنید.
 • از ماسک گشاد استفاده نکید.
 • # من _ ماسک _ میزنم _سلامت _ تو_ را_ دوست _ دارم ....


1399/04/09
45