سومین کارگاه آموزشی غیرحضوری دوره بهبود مدیریت با عنوان "خلاقیت و نوآوری مدیران"

سومین کارگاه آموزشی غیرحضوری دوره بهبود مدیریت با عنوان "خلاقیت و نوآوری مدیران"

 سومین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "خلاقیت و نوآوری مدیران" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی) ویژه آموزش و توسعه مدیران برگزار می شود.


کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت "خلاقیت و نوآوری مدیران" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی ) از طریق سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ویژه آموزش و توسعه مدیران در روز دوشنبه مورخ 99/04/30 برگزار می گردد.

این دوره آموزشی صرفا جهت شرکت مدیران دانشگاه بوده و امکان شرکت کارشناسان و کارشناسان مسئول در آن وجود ندارد.

تاریخ برگزاری آزمون:روز دوشنبه مورخ 1399/04/30

ساعت برگزاری آزمون: 10:00 صبح لغایت 10:30 صبح (مدت پاسخگویی به سوالات برای هر شخص 15 دقیقه می باشد)

شرکت در آزمون از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه،پرتال آموزش،آزمون های الکترونیکی امکانپذیر می باشد.

برای دریافت محتوای آموزشی از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

خلاقیت و نوآوری مدیران


1399/04/21
391