سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تعیین گردید

سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تعیین گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده طی حکمی دکتر هادی خوشاب را  بعنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی منصوب کرد.


متن حکم بدین شرح است

جناب آقای دکتر هادی خوشاب 

استادیار محترم دانشگاه

باسلام واحترام

            نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی تعیین می شوید، تا با استعانت از خداوند متعال و رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف زیر همت گمارید:

 

1- ارتقای اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری در دانشجویان، اساتید و کارکنان

2- توجه به توسعه دانش پژوهی و بهبود روش های آموزش نظری، عملی و بالینی

3- توجه به موضوع جامع نگری در سلامت و تقویت آموزش ها و پژوهش های جامعه محور در عرصه های اجتماعی

4- توسعه روش های نوآورانه آموزش بویژه آموزش مجازی

5- همکاری درون سازمانی با سایر دانشکده ها، مراکز درمانی (بیمارستان ها)، بهداشتی، معاونت ها و مراکز پژوهش در سطح دانشگاه و حمایت طلبی و همکاری با نهادهای مرتبط در خارج از دانشگاه در قالب قوانین و دستورالعملها

6- تقویت ارتباطات حرفه ای و بین رشته ای برای استفاده بیشتر از عرصه آموزشی نظری، عملی و بالینی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و تقویت آموزش بالینی

7- اجرای بسته های تحول در آموزش پزشکی در سطح دانشکده

8- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برای تقویت زیرساختهای نیروی انسانی(گروههای آموزشی)، منابع فیزیکی (ساختمان دانشکده)  و مالی 

توفیق شما را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی  و ارتقاء جایگاه دانشکده از خداوند متعال خواستارم.

دکتر عباس عباس زاده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم


1399/04/31
390