کارگاه آموزش مجازی با موضوع روش تحقیق به صورت گام به گام "معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه آموزش مجازی با موضوع روش تحقیق به صورت گام به گام "معاونت تحقیقات و فن آوری"


 

به اطلاع می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم در راستای ارتقاء سطح پژوهش اقدام به تشکیل کارگاه های مجازی آموزشی در حیطه ی روش تحقیق نموده است که مطالب مذکور به صورت گام به گام و offline  از تاریخ 1399/05/05 در دسترس دانشجویان متقاضی قرار خواهد گرفت.  محتوای آموزشی کارگاه ها از طریق سامانه نوید برای دانشجویانی که در کارگاه ثبت نام کرده اند قابل دسترس می باشد. دانشجویان علاقه مند می توانند برای شرکت در کارگاه با دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی تماس به عمل آورند. 

 


1399/05/05
160