وبینار وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی جهت هماهنگی , اجرای دورا پزشکی

وبینار وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی جهت هماهنگی , اجرای دورا پزشکی

ویدئو کنفرانس هماهنگی جهت اجرای دورا پزشکی  در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ به منظور استقرار سیستم دورا پزشکی در مناطق ریگان و فهرج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم و تشکیل کمیته اجرایی در سطح دانشگاه و هماهنگی با شرکت مجری و مرکز امور بیمارستانی، به منظور اجرای این سیستم با اولویت ویزیت و مشاوره، جلسه ایی به منظور هماهنگی و اجرای دوراپزشکی وزارت بهداشت با دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی از طریق وبینار  با حضور دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه، دکتر رئیسی معاون درمان و کارشناسان مربوطه برگزار شد.


1399/05/07
249