عوامل بروز هپاتیت

عوامل بروز هپاتیت

  • آسیب به کبد
  • مصرف افراطی الکل
  • فقدان خون رسانی به کبد
  • بروز اختلالات خود ایمنی 
  • مصرف برخی داروهای خاص 


شعار روز جهانی هپاتیت

بیاییم میلیونها بیمار ناشناخته هپاتیت را شناسایی کنیم ...

بسته آموزشی :

تشخیص ، پیشگیری و درمان هپاتیت BوC

تشخیص ، پیشگیری و درمان هپاتیت...

 

 


1399/05/07
137