بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

 با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم  و مسئولین  شهرستان  نرماشیر  مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهر مورد بررسی قرار گرفت.


به گزار ش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز با حضور دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی، دکتر علی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، حجت الاسلام ایران نژادامام جمعه، مهندس مشکی فرماندار و دکتر محمدی رئیس شبکه بهداشت شهرستان نرماشیر مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


1399/05/08
321