10- 16 مرداد هفته تغذیه با شیر مادر

10- 16 مرداد هفته تغذیه با شیر مادر

« سیاره ای سالم با حمایت از تغذیه با شیر مادر 


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : 10 - 16 مرداد هفته تغذیه با شیر مادر نامگذاری شده است 

تغذیه با شیر مادر نمونه بارزی از ارتباط عمیق بین سلامت انسان و محیط زیست است 

تغذیه با شیر مادر بعنوان بهترین غذای شیرخواران ، نیازهای تغذیه ای آنان را تامین نموده و بهترین الگوی رشد و تکامل مطلوب کودکان را فراهم می کند

 

                                                                                            

 


1399/05/11
128