اطلاعیه برگزاری آزمون نیروهای شرکتی شهرستان ریگان

اطلاعیه برگزاری آزمون نیروهای شرکتی شهرستان ریگان

آزمون نیروهای متقاضی خدمت در شهرستان ریگان در تاریخ 99/05/21 در این شهرستان برگزار می گردد .


«اطـلاعیـه برگزاری آزمون شرکتی»

***

 

 اطلاعیه شماره 1: 

پیرو فراخوان مورخ 98/12/04شرکت طرف قرارداد این دانشگاه در خصوص ساماندهی و تأمین نیروهای خدمات، انتظامات و نگهبان سرایدار واحدهای تابعه این دانشگاه در شهرستانهای بم، ریگان ، فهرج و نرماشیر با توجه به بیماری کویید 19 و  به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آزمون به تفکیک شهرستان برگزار خواهد گردید . 

 اطلاعیه شماره 2 :

آزمون نیروهای متقاضی خدمت در شهرستان ریگان در تاریخ 99/05/21 در این شهرستان برگزار می گردد .

ضمنا متقاضیان می توانند از تاریخ 99/05/16 لغایت99/05/20 با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس www.mubam.ac.ir  نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند .

 

 اطلاعیه شماره 3 : 

تاریخ برگزاری آزمون در سایر شهرستانها متعاقبا اعلام خواهد گردید . 

 

 


1399/05/11
1254