#همه با هم به پویش نذر ماسک بپیوندیم ...

#همه با هم به پویش نذر ماسک بپیوندیم ...

محرم امسال ، نذر ماسک را در اولویت قرار دهید..

سخنگوی وزارت بهداشت :..

محرم امسال نذر ماسک را در اولویت قرار دهید...


برخی نیازمندان قادر به تهیه ماسک نیستند و حتی امکانات لازم در منزل برای ساختن یک ماسک خانگی را هم ندارند...

توصیه میکنیم نذری و مواد غذایی را به صورت جیره خشک در اختیار نیازمندان و فقرا قرار دهند...

همه باهم به :

#پویش نذر_ماسک بپیوندیم


1399/05/13
204