برگزاری کارگروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

برگزاری کارگروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت به همت گروه سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد این معاونت ، به دنبال طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کار گروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی بم تشکیل گردید:


به دنبال ابلاغ طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت شورای اجتماعی کشور، که وزارت بهداشت به عنوان مجری اصلی دو آسیب اجتماعی (اختلالات روانی و رفتارهای پر خطر و مسائل اجتماعی و فرهنگی ) در نظر گرفته شده است .

این کار گروه جهت ارائه نظرات سازنده و تقسیم کار در حوزه مذکور با حضور رئیس دانشگاه ، معاون بهداشت ، روئسا و نمایندگان ادارات فرمانداری ، دادستانی ، مقاومت بسیج سپاه پاسداران ، مبارزه با مواد مخدر ، شهرداری ، بهزیستی ، ورزش و جوانان شهرستان بم همچنین معاونین محترم تحقیقات ، آموزش ،غذا و دارو ، فرهنگی و دانشجویی مدیران شبکه و مراکز بهداشت  وکارشناسان سلامت روان شهرستانهای شرق استان ، مدیرشبکه ، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت و کارشناس مسئوول آموزش وارتقاء سلامت در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی با رعایت کلیه موازین بهداشتی در پیشگیری از شیوع کرونا برگزار گردید.


1399/05/13
206