نظارت واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشت از پایگاه سنجش نو آموزان

نظارت واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس معاونت بهداشت از پایگاه سنجش نو آموزان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم ، در تاریخ 1399/05/14 روز سه شنبه مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس از پایگاه سنجش نواموزان بدو ورود به مدرسه بازدید کردند:


خانم اسدآبادی مسئول این واحد هدف از انجام  بازدید مذکور  را نظارت مستقیم بر چگونگی ارائه خدمات و رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شده با محوریت کووید -19 و کنترل شیوع این ویروس اعلام نمودند .

خدمات ارائه شده دراین پایگاه به شرح ذیل می باشد:

  • استقرار نیروی بهداشتی جهت غربالگری نوآموز و همراه ایشان 
  •  شنوایی سنجی 
  • بینایی سنجی 
  • آزماینده تحصیلی 
  • اختلالات حرکتی 
  • مراقبت های بهداشتی 


1399/05/14
186