تکمیل فرم خوداظهاری کرونا و دریافت کارت ورود به جلسه ویژه داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی شهرستان ریگان

تکمیل فرم خوداظهاری کرونا و دریافت کارت ورود به جلسه  ویژه داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی شهرستان ریگان

.


به اطلاع داوطلبان آزمون جذب نیروی شرکتی شهرستان ریگان(محل انتخابی شهرستان ریگان) می رساند آزمون مربوطه در روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 راس ساعت 07:30 دقیقه صبح در محل های درج شده در کارت ورود به جلسه داوطلبان برگزار خواهد شد.

لازم است داوطلبان به نکات مطروحه در ذیل توجه داشته و موارد درخواستی را در روز آزمون به همراه داشته باشند.

 

 

ضرورت تکمیل فرم خود اظهاری کرونا جهت جداسازی داوطلبان مبتلا به کرونا از سایر داوطلبان به منظور حفظ سلامتی آنان

داوطلبان گرامی لازم است با مراجعه به لینک زیر از روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 لغایت روز یکشنبه مورخ 1399/05/19 نسبت به ثبت و ارسال فرم الکترونیک خوداظهاری کرونا اقدام نموده و همچنین فرم مربوطه را دریافت و چاپ کرده و به صورت تکمیل شده در روز آزمون به همراه داشته باشند.

بدیهی است از ورود افرادی که فرم الکترونیکی را ثبت و ارسال نکرده اندو همچنین داوطلبانی که پرینت فرم خوداظهاری را به همراه نداشته باشند،به جلسه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ثبت و ارسال فرم الکترونیک خوداظهاری کرونا

تکمیل فرم خوداظهاری کرونا و تحویل در روز آزمون

 

 

ضرورت رعایت نکات بهداشتی الزامی در جلسه آزمون 

داوطلب گرامی با توجه به شیوع ویروس کرونا تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون براساس دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی معاونت بهداشتی وزارت متبوع شامل فضای مناسب ، تهویه مناسب ، ضدعفونی سالن وکلیه تجهیزات قبل ازبرگزاری آزمون صورت گرفته است و لازم است داوطلبان نیز با همکاری و رعایت بهداشت فردی ، حفظ فاصله فیزیکی و زدن ماسک این دانشگاه را در برگزاری مطلوب آزمون یاری نمایند . از این رو رعایت موارد بهداشتی ذیل الزامی می باشد :

- رعایت فاصله اجتماعی حداقل 1/5 متر در جلوی درب ورودی حوزه آزمون الزامی است .

- همراه داشتن و استفاده از ماسک الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت از ورود شما به جلسه جلوگیری به عمل خواهد آمد .

- از دست دادن، روبوسی و کلیه اعمالی که مستلزم تماس فیزیکی و نزدیک شدن افراد به فاصله کمتر از فاصله مجاز (حداقل 1/5 متر) خودداري شود .

- با توجه به عدم استقرار قسمت امانات به دلیل رعایت موارد بهداشتی پذیرفتن امانات و وسایل همراه داوطلبان ( گوشی و کیف و...) امکانپذیر نمی باشد .

- کلیه داوطلبان ملزم به استفاده از لوازم تحریر شخصی(خودکار، مداد، پاك کن، مواردي نظیر آن) هستند و رد و بدل کردن اشیا، وسایل ، بین داوطلبین ممنوع است.

- از تماس دستها با چشم، بینی و دهان قبل از شستشو و یا ضدعفونی، جدا خودداري شود.

- از دستمال کاغذي هنگام عطسه یا سرفه کردن  و در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید.

 

 

دریافت کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه داوطلبان از روز پنجشنبه 1399/05/16 لغایت دوشنبه 1399/05/20 از طریق لینک زیر قابل دریافت خواهد بود.مکان برگزاری آزمون برای هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه درج شده است.لازم است داوطلبان به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و کاهش شیوع احتمالی بیماری یک ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل مربوطه حضور یافته و در صندلی های خود مستقر شوند.

دریافت کارت ورود به جلسه

داوطلبانی که کد رهگیری خود را گم کرده اند از طریق لینک زیر می توانند نسبت به بازیابی آن اقدام نمایند.

بازیابی کد رهگیری


1399/05/15
1439