4 تذکر مهم در خصوص کرونا

4 تذکر مهم در خصوص کرونا

  • شستشوی بینی با آب و نمک از ابتلا به کرونا پیشگیری نمی کند...
  • کرونا ویروس عامل کووید 19 از طریق نیش پشه منتقل نمی شود ...


  • مگس خانگی عامل انتقال ویروس کرونا نیست ...
  • همه ی افراد و در همه ی سنین می توانند به ویروس کرونا مبتلا شوند ...


1399/05/19
187