اطلاع رسانی مجلات دارای امتیاز فرهنگی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

اطلاع رسانی مجلات دارای امتیاز فرهنگی"معاونت تحقیقات و فن آوری"


قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

 با توجه به اهمیت گسترش روزافزون تحقیقات و مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه دین و سلامت و همچنین ايجاد انگيزه در اساتيد جهت ترغیب به فعالیت های پژوهشی در حوزه مذکور،  انتشار مقالات در مجلات  علمی- پژوهشی «سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت» و « قرآن و طب» با صاحب امتیازی مرکز قرآن و عترت (ع) معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مشمول  یک و نیم امتیاز فعالیت های فرهنگی از کمیسیون ماده یک می باشد. 

آدرس سایت های این مجلات :

مجله علمی پژوهشی قرآن و طب quranmed.com

مجله علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت islamiclifej.com 

 


1399/05/20
89