فراخوان تاسیس داروخانه

فراخوان تاسیس داروخانه

فراخوان تاسیس داروخانه روزانه در شهر نظامشهر


با توجه به این که دانشگاه علوم پزشکی بم در نظر دارد یک باب داروخانه روزانه به شهر نظامشهر واگذار کند،لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 13 شهریور 1399 برای ثبت درخواست خود به آدرس pharmacy.fda.gov.ir مراجعه نمایند.


1399/05/20
170