رشد چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی بم (رتبه دوم کشوری شاخص رشد ) در نظام رتبه بندی وبومتریکیس در جولای 2020"معاونت تحقیقات و فن آوری"

رشد چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی بم (رتبه دوم کشوری شاخص رشد ) در نظام رتبه بندی وبومتریکیس در جولای 2020"معاونت تحقیقات و فن آوری"


 دانشگاه علوم پزشکی بم توانسته است با رشد 58 درصدی در جولای 2020 در مقایسه با ژانویه2020  ده هزار رتبه ارتقاء یابد و از نظر شاخص رشد رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم، این دانشگاه حائز رتبه دوم کشوری شاخص رشد در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد .در نظام رتبه بندی وبومتریکیس  که یک نظام رتبه بندی جهانی است وب سایتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دنیا را با هدف نشان دادن میزان توجه موسسات و دانشگاهها به نشر اینترنتی و حمایت از دسترسی های آزاد و حضور دانشگاه در فضای مجازی رتبه بندی می نماید، دانشگاه علوم پزشکی بم توانسته است با رشد 58 درصدی در جولای 2020 در مقایسه با ژانویه 2020 ده هزار رتبه ارتقاء یابد و از نظر شاخص رشد رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است در ژانویه رتبه دانشگاه علوم پزشکی بم 19070 بود که در جولای به 8079 ارتقاء پیدا کرده است.

  روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری این موفقیت را که حاصل سیاستگذاری های صحیح و حمایت های مسئولین محترم دانشگاه و تلاش همکاران عزیز می­ باشد را حضور خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بم تبریک عرض می نماید.


1399/05/20
98