سرپرست مدیریت بودجه و برنامه ریزی دانشگاه تعیین گردید

سرپرست مدیریت بودجه و برنامه ریزی دانشگاه تعیین گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر اویسی طی حکمی خانم آذر حسین پور را به سمت سرپرست مدیریت بودجه و برنامه ریزی دانشگاه منصوب کرد.

 


سرکار خانم آذر حسین پور

 باسلام واحترام

      نظر به تعهد، تجربه و توانمندی که در شما سراغ است به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست مدیریت بودجه و برنامه ریزی دانشگاه تعیین میگردید امید است با رعایت جوانب شرعی و قانونی و لحاظ نمودن تقوای الهی و بهره گیری از ظرفیت های موجود و بکارگیری تجارب سایر همکاران در انجام امور محوله موفق و موید باشید .  

دکتر مازیار اویسی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بم


1399/06/22
273