برگزاری کمیته نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری کمیته نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی بم

 

کمیته نقل و انتقالات دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح  امروز کمیته نقل و انتقالات دانشگاه با حضور دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونین و مدیران دانشگاه، روسای بیمارستان ها و شبکه ها و مراکز بهداشت چهار شهرستان شرق استان کرمان در سالن سلامت ستاد مرکزی برگزار شد.

در این جلسه درخواست های ثبت شده از سوی پرسنل در سامانه به همراه مستندات مطرح و در خصوص نقل و انتقال آن تصمیم گرفته شد.


1399/06/26
221