بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از کلینیک های سطح شهر بم

بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از کلینیک های سطح شهر بم

نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه به منظور بررسی پروتکل های بهداشتی  از کلینیک های سطح شهر بم بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه؛ صبح امروز مورخ 99/07/20 مهندس جاویدان نماینده فرماندار و رئیس ستاد کرونا فرمانداری بم به همراه رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و اسماعیلی مسئول اداره نظارت بر درمان معاونت درمان از کلینیک های دندانپزشکی ، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها دولتی و خصوصی و مطب پزشکان بازدید کرد.

دراین بازدید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از تجهیزات ضدعفونی کننده تاکیدشد. 


1399/07/20
121