بازدید ناظرین سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بم

بازدید ناظرین سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بم

 ناظرین سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان کرمان از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بم بازدید کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ روز گذشته آقایان غنی پور رئیس گروه بودجه تلفیق،  رفیع رئیس گروه بودجه علمی فرهنگی، خانم بالنگی کارشناس بودجه علمی فرهنگی از سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان کرمان به همراه مهرورز مدیرمالی و پایدار مدیر دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی بم از پروژه های عمرانی دانشگاه از جمله بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)، ستاد شبکه بهداشت، مسکن متخصصین، مراکز جامع سلامت اسدآباد و برج معاذ شهرستان فهرج و همچنین از پایگاه اورژانس شهری، مراکز جامع سلامت رحمت آباد، محمدآباد، ستاد شبکه بهداشت و بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان ریگان بازدیدکردند.

در این بازدید پنج میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات توازن ملی و پیشنهاد شش میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی جهت اتمام پروژه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان فهرج در نظر گرفته شد.

گفتنی است؛ با اتمام و راه اندازی پروژه های حوزه سلامت در منطقه شرق استان کرمان (شهرستان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر)، بار اضافی مراجعات بیماران از بیمارستان پاستور بم کاسته خواهد شد.

 


1399/07/22
258