بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی

بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی

 نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه؛ صبح امروز مورخ ۹۹/۷/۲۲  مهندس جاویدان نماینده فرماندار و رئیس ستاد کرونا فرمانداری و مهندس چوپان زاده مسئول بازرسی فرمانداری به همراه آقای مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و سرکار خانم اسد آبادی مدیر گروه بهداشت محیط و آقای حسین آبیار مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت از اردوگاه اتباع خارجی شهرستان بم بازدید کردند. 

در این بازدید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی تأکید و همچنین بررسی و رفع مشکلات بهداشتی صورت گرفت.


1399/07/22
75