هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)

هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا)

هفته ملی سلامت بانوان ایران از 24 الی 30 مهرماه برگزار می شود


روز

تاریخ

عنوان

پنجشنبه

24 مهر

زنان پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود و اعضای خانواده در پیشگیری از کووید 19

جمعه

25 مهر

پاسداشت و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت و درمان به عنوان پیشتازان پیشگیری و درمان  کووید 19

شنبه

26 مهر

شیوه زندگی سالم  زنان و کووید 19  با تاکید بر چاقی به عنوان  عامل وخامت کووید19

یکشنبه

27 مهر

سلامت باروری زنان (روابط زناشویی، بارداری و زایمان ایمن و سالم ) در همه گیری کووید 19

دوشنبه

28 مهر

زنان و سلامت روانی در همه گیری کووید 19

سه شنبه

29 مهر

نقش زنان در ترویج منابع معتبر آموزشی و اطلاعات معتبر و پیشگیری از انتشار باورهای غلط در باره پیشگیری و درمان کووید  19

چهار شنبه

30 مهر

پیشگیری از آسیبهای شغلی و اجتماعی زنان در اپیدمی کووید 19


1399/07/23
84