پلمپ 4 باب قهوه خانه در بازرسی های تیم بازرسی دانشگاه

پلمپ 4 باب قهوه خانه در بازرسی های تیم بازرسی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم مورخ 99/7/22 سه شنبه شب با حضور آقای مرتضی رحیمی  جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و آقای حسین آبیار مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت بم و آقای محسن معقول کارشناس بهداشت محیط  با هماهنگی مقام محترم قضایی و همکاری اداره اطلاعات نیروی انتظامی طی بازدید از قهوه خانه ها ، چهار باب قهوه خانه که محل استعمال قلیان بوده را پلمپ کردند و همچنین قلیان ها جمع آوری گردید


1399/07/23
153