24 مهرماه روز جهانی غذا

24 مهرماه روز جهانی غذا

همه با هم برای تغذیه سالم در شرایط اپیدمی کرونا


همانطور که مستحضرید  امسال FAOشعار روز جهانی غذا را به نام توسعه، تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر  نام گذاری کرده است . بر اساس گزارش FAO در سال 2020بیش از 2 میلیارد نفر در جهان  به  غذای ایمن ، سالم ، مغذی و کافی دسترسی منظم  ندارند. در عین حال ،ضایعات مواد غذایی هر ساله حدود 1.3 میلیارد تن بر آورد شده است که معادل یک سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان است و معادل غذای 2 میلیارد نفر در هر سال محسوب می شود. در کشور ما نیز ضایعات غذایی در حدود 30 درصد تخمین زده شده است. با توجه به اینکه اطلاع رسانی و برنامه های آموزشی با هدف فرهنگسازی الگوی صحیح مصرف غذایی بویژه در شرایط فعلی بحران کووید 19 می تواند نقش موثری در اصلاح الگوی غذایی به منظور پیشگیری و کنترل بیماری کووید19 داشته باشد ، امسال شعار "همه با هم برای تغذیه سالم در شرایط اپیدمی کرونا" در نظرگرفته شده است.


1399/07/23
96