برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "ارتباطات و کنترل" به صورت غیرحضوری

برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "ارتباطات و کنترل" به صورت غیرحضوری

هشتمین کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت با عنوان "ارتباطات و کنترل" به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی) ویژه آموزش و توسعه مدیران برگزار می شود.

 


کارگاه آموزشی دوره بهبود مدیریت " ارتباطات و کنترل " به صورت غیرحضوری ( آزمون الکترونیکی ) از طریق سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ویژه آموزش و توسعه مدیران در روزدوشنبه مورخ 19/08/99 برگزار می گردد.

این دوره آموزشی صرفا جهت  مدیرانی است که در سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت به آدرس hmdb.behdasht.gov.ir   احراز هویت شده و اطلاعات خود را بصورت کامل ثبت نموده اند لازم به ذکر است  امکان شرکت کارشناسان و کارشناسان مسئول در آن وجود ندارد.

تاریخ برگزاری آزمون: روز دوشنبه 19/08/99

ساعت برگزاری آزمون: 10 صبح لغایت10:30صبح (مدت پاسخگویی به سوالات برای هر شخص 15 دقیقه می باشد)

 شرکت در آزمون از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه،پرتال آموزش،آزمون های الکترونیکی امکانپذیر می باشد.

دریافت محتوای آموزشی از طریق لینک ذیل و همچنین سامانه تردد پرسنل امکانپذیر می باشد.

محتوای آموزشی


1399/08/11
215