پیشگیری ازبروز مسمومیت در اطفال

پیشگیری ازبروز مسمومیت در اطفال


1.کودکان زیر 5 سال پر خطر ترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت ها هستند.

2.در هنگام بیماری کودکتان مراقب باشید تا دوز تکراری دارو به وی ندهید.

3.کیف دستی، ساک خرید و کیسه های نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهید ممکن است داخل آن ها وسایلی باشد که توسط کودک بلعیده شود یا کودک ضمن بازی آن ها را روی سر خود کشیده و باعث خفگی وی شود.

4.گل ها و گیاهان آپارتمانی را دور از دسترس کودکان قر ار دهید وهنگام بازی در فضای باز مراقب آنها باشید تا توسط گل ها وگیاهان سمی مسموم نشوند.

5.نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپارید و آن را روی برچسبی کنار آن ها بنویسید. بسیاری از گیاهان و گل های آپارتمانی مانند خرزهره و دیفن باخیا در منازلی که دارای کودک می باشد خودداری نمایید.

6.مواد شیمیایی، شوینده و سفید کننده را در منزل در کمد های دارای قفل دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

7.دارو های مصرفی افراد خانواده را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

8.در هنگام بروز مسایل و مشکلات خانوادگی بیشتر مراقب کودکان باشید. در این شرایط کودکان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی آسیب پذیر ترند.

9.در صورتیکه کودک شما ماده ای غیر خوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس و یا مرکز کنترل مسمومیت ها با شماره تلفن 190 تماس بگیرید.

10.بلع باتری کوچک ساعت درکودک می تواند با عوارض جدی همراه باشد.در این موارد کودک را در اسرع وقت به یک مرکز درمانی  منتقل کنید.

11.محصولات شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید.هیچگاه این فرآورده ها در ظرف مواد خوراکی (مانند بطری نوشابه )نگهداری نکنید این عمل سبب خورده شدن اتفاقی این مواد  توسط کودکان می شود.

12.متاسفانه نگهداری شربت متادون (جهت ترک اعتیاد) در ظرف خالی نوشابه وشیشه خالی دارو منجر به مسمومیت ناخواسته ومرگ چندین کودک شده است.

13.از نگهداری شربت متادون در یخچال و در کنار بقیه نوشیدنی ها خودداری نمایید.

 14.به کودکان بیاموزید هیچ چیزی ننوشند ویا نخورند مگر این که با اجازه بزرگسالان باشد.

15.عمده ترین موارد مسمومیت در کودکان در اثر خوردن دارو ها، مواد شیمیایی و محصولات خانگی مثل مواد آرایشی،فرآورده های شوینده، سفید کننده و لوله باز کن، لاک پاک کن(استون) و گیاهان آپارتمانی سمی بوده است.

16.مسمیت اتفاقی در اثر بلع نفت در کودکان بسیار خطرناک است .در صورت بلع نفت توسط کودک هر چه سریع تر او را به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کنید.

17.اگر کودکی نفت را ببلعد کشنده نیست ولی اگرکودک وادار به استفراغ شود این امر میتواند منجر به مرگ وی شود.

18.داروهای خود را مقابل چشم کودکان نخورید چرا که کودکان از رفتار بزرگسالان تقلیدمی کنند و ممکن است دور از چشم والدین دارو ها را  به دهان ببرند.

19.اگر به کودک خود دارو میدهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آبنبات شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.

20.در هنگام استفاده از محصولات شیمیایی وپاک کننده چنانچه مجبور شدید به زنگ درب ورودی و یا تلفن جواب دهید، قبل از هر چیزدرب ظرف را ببندید و هرگز از کودک خود چشم برندارید.

21.کودکان کنجکاوند وممکن است زمانی که افراد سالمند فامیل در حال مصرف داروهای خود می باشند اقدام به چشیدن و بلعیدن دارو نمایند.

 

 


1399/08/12
203