بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از مرکز جامع بیماری های خاص خیریه سپهر

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از مرکز جامع بیماری های خاص خیریه سپهر


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ صبح امروز ، دکتر اویسی رئیس دانشگاه به همراه معاون آموزشی دکتر آقا عسکری ، معاون درمان دکتر رئیسی،  دکتر رجایی رئیس مرکز بهداشت بم و خانم زابلی مدیر درمان از مرکز جامع بیماریهای خاص سپهر بازدید بعمل آوردند.

 


1399/08/21
259