اطلاعیه انتخاب واحد و شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود

اطلاعیه انتخاب واحد و شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود

انتخاب واحد دانشجویان وروددی نیمسال اول 1400-1399 بر اساس تقویم آموزشی، توسط آموزش دانشکده ها انجام می گیرد.( دانشجویان نیاز به اقدام در خصوص انتخاب واحد ندارد)


 سامانه مدیریت آموزش هم آوا به آدرس Hamava.mubam.ac.ir/cas جهت مشاهده انتخاب واحد، کارنامه و سایر امور آموزشی در دسترس شما دانشجویان عزیز قرار دارد.

لینک آموزش سامانه هم آوا

 سامانه آموزش مجازی به آدرس mubamnavid.vums.ac.ir  جهت استفاده از کلاسها بصورت مجازی می باشد.

لینک آموزش سامانه نوید

لینک آموزش نرم افزار ادوب کانکت

معرفی مرکز آموزش مجازی

 


1399/08/24
6240