نشست اعضای هیأت علمی گروه های بالین پرستاری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

نشست اعضای هیأت علمی گروه های بالین پرستاری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم

 اعضای هیأت علمی گروه های بالین پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بم با رئیس دانشگاه دیدار کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ صبح امروز اعضای هیأت علمی گروه های بالین پرستاری با هدف بیان نقاط قوت و بررسی و رفع نقاط ضعف این حوزه با دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم دیدار کردند.

این نشست در سالن سلامت ستاد مرکزی با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی و اساتید گروه های بالین پرستاری برگزار و گزارشی از عملکرداین حوزه ارائه ،همچنین مسائل و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به رفع مشکلات بحث و تبادل نظر شد. 


1399/08/27
191