راهنمای اتصال به سامانه نوید مخصوص دانشجویان جدید الورود

راهنمای اتصال به سامانه نوید مخصوص دانشجویان جدید الورود


ابتدا از طریق لینک زیر واراد سامانه نوید بم بشوید 

و دقت کنید حتما نام دانشگاه علوم پزشکی بم مشاهده نمایید

https://mubamnavid.vums.ac.ir/

در صورت هر گونه مشکل با واحد IT مخصوص دانشکده خود از طریق ارسال پیامک  (شماره دانشجویی و بیان مشکل خود) اقدام فرمایید

آقای مهندس توحیدی مسئول IT دانشکده پزشکی   09395509337

سرکار خانم مهندس بهجت نیا مسئول IT دانشکده پرستاری و مامایی 09131466809

آقای مهندس کریمی افشار مسئول IT دانشکده بهداشت و دانشگاه پردییس  09362691515 

حتما چک کنید موقع ثبت نام چه ایمیلی داده اید(قرم ثبت نام چک کنید ) 


1399/08/28
1375