اطلاعیه مدرسه پاییزه

اطلاعیه مدرسه پاییزه

وبینار پروپوزال نویسی


کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم وبینار پروپوزال نویسی را برگزار می کند. 

مدرس : دکتر خشنود

تاریخ برگزاری : 1 آذر و 3 آذرماه سال جاری

ساعت برگزاری : 15 الی 17

لینک ثبت نام از طریق نرم افزار Adobe connect :

vc.mubam.ac.ir/src2

لینک ثبت نام : mubam.ac.ir/form/src.html

 


1399/09/01
78