وبینار آشنایی با انواع مطالعات

وبینار آشنایی با انواع مطالعات


 

قابل توجه پژوهشگران محترم

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم" وبینار آشنایی با انواع مطالعات"را  برگزار می کند

گروه هدف: اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران محترم

زمان برگزاری:  1399/09/03

ساعت برگزاری : 10-12

لینک کارگاه:

http://vc.mubam.ac.ir/researchstudy

لینک ثبت نام:

http://mubam.ac.ir/form/study.html

 


1399/09/01
197