طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور

طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت صبح امروز حوزه ریاست این  معاونت با حضور مدیرا ن گروه با هدف توجیه طرح مدیریت وکنترل اپیدمی کووید -19 به شیوه محله و خانواده محور (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) تشکیل جلسه داد..


در این جلسه مصوب شد جلسات مربوط به طرح مذکور بصورت آبشاری در سطح شهرستانها برگزار گردد و تدوین برنامه عملیاتی توسط گروه شبکه معاونت بهداشت و همکاری سایر گروهها صورت گیرد.


1399/09/01
106