اجرای طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی)

اجرای طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی)

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای اجرایی نمودن طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19 به شیوه محله و خانواده محور (طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ) صبح روز جمعه  1399/08/30حوزه ریاست این معاونت با حضور سرپرستان شبکه و مراکز بهداشت شهرستانهای شرق استان و مدیران واحدهای فنی این معاونت تشکیل جلسه داد ...


پس از بحث وتبادل نظر حضار مصوب شد همطراز این جلسات در سطح شهرستانها در دفاتر فرمانداران محترم هر شهرستان برگزار گردد ، این طرح با  همکاری سازمانهای درگیر از جمله بسیج مستضعفان ، هلال احمر ، کمیته امداد، شهرداری ، بهزیستی و ... صورت گیرد


1399/09/01
118