وبینارآموزش آیین نامه پزشک پژوهشگر

وبینارآموزش آیین نامه پزشک پژوهشگر


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بم وبینار آموزش آیین نامه پزشک پژوهشگر را برگزار می کند.

مدرس:استاد علیرضا خیابانی

تاریخ برگزاری: ۹آذرماه سال جاری

ساعت برگزاری:۱۵الی۱۷

لینک ثبت نام:

http://mubam.ac.ir/form/reg60.html

لینک وبینار از طریق نرم افزار adobe connect:

http://vc.mubam.ac.ir/src2

 


1399/09/08
125