بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم

بازدید ریاست دانشگاه علوم پزشکی بم از ساختمان مرکز جامع سلامت قاسم اباد 


دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر رجایی معاون توسعه دکتر مقدمی رئیس شبکه بهداشت و درمان و خانم دکتر نصری معاون بهداشتی آقای اسحاقی مدیر حراست و اقای قطبی رئیس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی از ساختمان مرکزجامع سلامت قاسم اباد که به تازگی عملیات عمرانی ان به پایان رسیده است این مرکز با تکمیل شدن تجهیزات به زودی مورد بهره برداری خواهد رسید .ودر پایان از بخش های مختلف بیمارستان جوادالائمه(ع) بازدید نموده اند.


1399/09/25
225