بازدید رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

بازدید رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر

دکتر مقدمی رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان جوادالائمه (ع ) به همراه آقای پورباقری  مسئول امور اداری  از مراکز وبانک ها درسطح شهرستان بازدید نموده اند.و تاکید دکتر مقدمی بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت جامعه الزامی می باشد.1399/09/25
164