کسب مقام چهارم مسابقات بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد وزارت بهداشت ، توسط سرکار خانم ایلاقی نژاد

کسب مقام چهارم مسابقات  بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد وزارت بهداشت ، توسط سرکار خانم ایلاقی نژاد


سرکار خانم ایلاقی نژاد

عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

کسب رتبه چهارم دربیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد وزارت بهداشت در بخش معارف اسلامی  رشته  حفظ موضوعی قرآن را خدمت سرکارعالی تبریک عرض نموده و امیدواریم در پناه قرآن ، در تمامی مراحل زندگی موفق و مؤید باشید.

ریاست ،معاون،اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری ومامایی


1399/10/06
294