اعلام نتایج جشنواره بزرگ قهرمانان سلامت

اعلام نتایج جشنواره بزرگ  قهرمانان سلامت

.


نتایج جشنواره بزرگ قهرمانان سلامت که در دو بخش مسابقه بزرگ نقاشی و مسابقه بزرگ نویسندگی با محوریت (پرستاری و کرونا) برگزار شد، اعلام گردید.

  به مناسبت هفته گرامیداشت مقام پرستار، و به همت دانشکده پرستاری مامایی و با همکاری انجمن علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم، "جشنواره بزرگ قهرمانان سلامت"  برگزار شد.

 این جشنواره در دو بخش نویسندگی و نقاشی ویژه سه گروه پرستاری، دانشجویی، و دانش آموزی در هفته گرامیداشت مقام پرستار، با محوریت (پرستاری و کرونا) برگزار شد و شرکت کنندگان تا تاریخ ۴ دی ماه،  آثار خود را ارسال و پس از بررسی های صورت گرفته، اسامی برندگان جشنواره بدین صورت اعلام گردید:


✅ بخش نویسندگی
ویژه هیات علمی پرستاری،   برگزیده: سمیه مویدی از دانشگاه علوم پزشکی بم
ویژه دانشجویان، برگزیده : معصومه سدری زاده از دانشگاه علوم پزشکی بم (دانشکده پرستاری_مامایی)  

✅ بخش نقاشی
ویژه دانش آموزان، برگزیده:  فاطمه فاطمی از دبستان سما کلاس پنجم
ویژه دانشجویان: محبوبه عبدالله زاده از دانشگاه علوم پزشکی بم (دانشکده پزشکی)


1399/10/08
61