جلسه هم اندیشی واحدهای فنی مرکز بهداشت بم در گام چهارم غربالگری کرونا ویروس

جلسه هم اندیشی واحدهای فنی مرکز بهداشت بم در گام چهارم غربالگری کرونا ویروس

معاون فنی مرکز بهداشت بم با مسئولین واحدهای فنی در خصوص اجرای گام چهارم غربالگری کرونا ویروس تشکیل جلسه داد


به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت بم : با شروع گام چهارم غربالگری کرونا ویروس و بسیج کلیه ی نیروهای درگیر طرح در مراکز شهری و روستائی شهرستان بم معاون فنی مرکز بهداشت بم با مسئولین واحدهای فنی درگیر طرح تشکیل جلسه داد

افشار ، معاون فنی این مرکز در این جلسه بر لزوم اجرای صحیح و بموقع این طرح تاکید کرد

گفتنی است این طرح که با نام طرح « شهید حاج قاسم سلیمانی » مزین شده است با مشارکت نیروهای داوطلب بسیجی و نیروهای هلال احمر در حال اجراست


1399/10/14
120