چگونگی کاهش مصرف نمک ...

چگونگی کاهش مصرف نمک ...

آمارها می گوید مصرف نمک خانوارهای ایرانی 2تا 3 برابر مقدار استاندارد است .

حداکثر مصرف نمک برای یک فرد به اندازه یک قاشق مربا خوری است .

به میوه ها و سبزیهایی مثل گوجه فرنگی ، خیار ، گوجه سبز و ... نمک نزنید.


هرخانه یک پایگاه سلامت

این_راه_پرامید_ادامه_دارد

من_سفیر_سلامت_هستم

اداره آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

#روابط_عمومی-معاونت_بهداشت 


1399/10/24
315