آموزش طرح ملی پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (steps)

آموزش طرح ملی پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (steps)

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت آموزش طرح ملی پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر (steps) را بصورت وبینار برای کارشناسان گروههای غیر واگیر شهرستانهای شرق استان برگزار کرد...


این آموزش بصورت مجازی با حضور تیم های اجرایی شهرستانهای بم ، نرماشیر ، فهرج و ریگان برگزار گردید . پیمایش مذکور از تاریخ پانزدهم دیماه لغایت پانزدهم اسفندماه در سه گام پرسشگری ، تن سنجی و آزمایشگاه جهت گروههای سنی بالای 18 سال در شهرستانهای فوق الذکر در حال اجرا بوده و تا پانزدهم اسفندماه ادامه دارد.

#روابط_عمومی_معاونت_بهداشت


1399/10/24
54