برگزاری کارگاه آنلاین جایگاه زن در اسلام، به مناسبت c