احراز هویت کارکنان در سامانه مدیریت دانش

احراز هویت کارکنان در سامانه مدیریت دانش

 همکاران محترم جهت ثبت نام و احراز هویت به سامانه مدیریت دانش مراجعه فرمایید


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم به منظور استفاده از دانش و تجربیات همکاران محترم سامانه مدیریت دانش به آدرس km.behdasht.gov.ir راه اندازی گردید. لذا در راستای ارزیابی عملکرد کارکنان ، کلیه همکاران می توانند جهت ثبت نام و احراز هویت مراجعه نمایند.


1399/10/27
339